• Telefon: Oslo/Bærum: 488 48 500 | Trondheim: 461 70 527

REGLER FOR STØTTE TIL TANNLØSE KJEVER

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven. Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene.

REFUSJONSORDNING VED TANNBEHANDLING

Helsemyndighetene har vedtatt 14 tilstander/tilfeller som gir rett til dekning av tannutgifter.

• Sjelden medisinsk tilstand
• Leppe-kjeve-ganespalte
• Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
• Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
• Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
• Periodontitt (betennelse i tannkjøttet)
• Tannutviklingsforstyrrelser
• Bittanomalier (tannregulering)
• Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
• Hyposalivasjon (munntørrhet)
• Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
• Tannskade ved godkjent yrkesskade
• Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
• Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.